Inspectie voor verzekeraars

Verzekeraars huren de experts van Bureau Risico & Veiligheid in om te inspecteren of bedrijven de risico’s op zo klein mogelijk hebben weten te maken. Daarnaast moet gecontroleerd worden of aan de gestelde polisvoorwaarden is voldaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld om brand te voorkomen. Voldoen die maatregelen aan de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekering? Onze experts controleren bijvoorbeeld of er elektrische installatie in een gebouw deugdelijk en NEN 3140 gekeurd is. Of het aanwezige alarmsysteem aansluit op de eisen die verzekeraar stelt en of het systeem is voorzien van een borgcertificaat. Daarbij werken we met speciale software waarmee we ter plekke snel en inzichtelijk de situatie in kaart kunnen brengen. Bovendien kunnen we hiermee direct een rapportage configureren. Zo kunnen verzekeraars hun risico’s zo klein mogelijk houden. Assurantiekantoren beperken hierbij eveneens hun aansprakelijkheidsrisico’s.