RIE verplicht?

Bent u RI&Eplichtig? Elke werkgever die personeel in dienst heeft, of werkt met uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers, (uitgezonderd zzp’ers) is verplicht vanuit de Arbowet – om over een actuele RI&E te beschikken. Dat betekent dat u moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar met zich meebrengt of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van uw werknemers. De arbeidsinspectie van SZW controleert hier streng op. In bepaalde gevallen stelt uw verzekeraar een RI&E ook als eis. Dat is in elk geval zo wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld werkt met gevaarlijke stoffen. 

Een veilige werkplek is meer dan alléén het voldoen aan de wettelijke plicht. Het zorgt voor kwaliteit en uitstraling en motiveert uw personeel.

Plan van aanpak RI&E

Na een inventarisatie en evaluatie van de huidige mogelijke risico’s adviseren we u over het op te stellen Plan van Aanpak (PvA). In dit plan staan concrete verbeterpunten. Afhankelijk van de branche en omvang van uw organisatie kan een wettelijke toetsing (certificering) noodzakelijk zijn. Onze specialist kan deze toetsing voor u verrichten.  

RI&E voorkomt hoge arbeidskosten

  • Verlaag uw arbeidskosten door preventieve maatregelen te treffen om beroepsziekten en letsel bij uw werknemers te voorkomen. Uitval van een werknemer brengt vaak hoge en onverwachte kosten met zich mee. 
  • Voorkom boetes van de Inspectie SZW: zij controleren steeds intensiever en kunnen u forse boetes/sancties opleggen.  
  • Voorkom ook sancties door verzekeraars bij het uitkeren van schades: in verschillende bedrijfsverzekeringen staat expliciet vermeld dat u als werkgever moet beschikken over een actuele RI&E. Voldoet u hier niet aan, dan kan dit gevolgen hebben voor de uitkering van opgelopen schades. 

Huidige wet- en regelgevingsplicht?

Wet- en regelgeving verandert door de jaren heen. Voldoet uw RI&E nog aan de huidige eisen? Sluit het geheel nog aan op uw huidige werkprocessen van mensen, machines en/of gereedschappen? Is uw dienstenpakket uitgebreid of is uw bedrijf onlangs ingrijpend verbouwd? 

Actuele RI&E

Bij een verandering in uw organisatie, moet u ook de RI&E aanpassen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, verhuizen, nieuwe machines in gebruik neemt of wanneer uw medewerkers nieuwe taken krijgen. Een RI&E moet altijd actueel zijn.  

Geen RI&E?

Als u geen RI&E heeft of een verouderde of onvolledige RI&E dan geeft de inspecteur van SZW u tijdens een controle een waarschuwing. Gaat u daarna niet over tot actie, dan kunt u na maximaal drie maanden een boete verwachten. 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op, ook voor een actualisatie van uw RI&E.